Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc tại Mỹ Hào, Hưng Yên

Mã Việc Làm: 277124
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 26/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Phố Bần - Phường Bần - Thị Xã Mỹ Hào - Hưng Yên
- Môn dạy: Tiếng Hàn Sơ Cấp
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/277124/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 381296 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 27/04/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: TP Hưng Yên
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360171 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 28/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Chu Mạnh Trinh P Hiến Nam TP Hung Yen
- Môn dạy: Tiếng Han
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339776 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: dạy từ chữ cái đến cách đọc
- Địa chỉ: tất viên -thủ sĩ- tiên lữ-hy
Địa điểm: Tiên Lữ - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319185 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 13/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Phạm Ngũ Lão Tp Hưng Yên
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277124 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 26/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phố Bần - Phường Bần - Thị Xã Mỹ Hào - Hưng Yên
- Môn dạy: Tiếng Hàn Sơ Cấp
Địa điểm: Mỹ Hào - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp