Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Pháp tại Quế Võ, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 277161
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 27/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Khu 3 tt phố mới quế võ bắc ninh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/277161/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 391694 Môn dạy: Tiếng Pháp 02/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học tại nhà riêng
- Địa chỉ: Tp Bắc Ninh-tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370481 Môn dạy: Tiếng Pháp 02/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: lương tài_bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308250 Môn dạy: Tiếng Pháp 05/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Người mới bắt đầu
- Địa chỉ: Bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 288064 Môn dạy: Tiếng Pháp 21/07/2019
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kỹ năng sư phạm tốt,
- Địa chỉ: Khu Đoài, Phường Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Pháp
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287647 Môn dạy: Tiếng Pháp 25/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xuân Ổ A- Võ Cường - TP Bưacs Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp