Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Việt tại Tiên Du, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 277230
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 30/05/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Giáo viên đã chi kinh nghiệm dạy nhiều năm tốt
- Địa chỉ: Đại Trung Đại Đồng Tiên Du Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/277230/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 349918 Môn dạy: Tiếng Việt 03/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có thể đào tạo tiếng Hàn để thi topik
- Địa chỉ: Tam Lư, Phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339689 Môn dạy: Tiếng Việt 18/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có chứng chỉ topic tiếng hàn cấp 4 tở lên
- Địa chỉ: CÔNG TY TNHH AG TECH
- Môn dạy: Tiếng Việt Cho Người Hàn
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339550 Môn dạy: Tiếng Việt 08/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Vincom Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319039 Môn dạy: Tiếng Việt 30/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: biết tiếng trung và thành thạo tiếng việt
- Địa chỉ: Ngọc Hân Công Chúa Ninh Xã Bắc Ninh
- Môn dạy: Dạy Tiếng Việt Cho Người Trung
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318535 Môn dạy: Tiếng Việt 24/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: TP Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp