Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 7 tại Quế Võ, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 277239
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 31/05/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: tiếng anh giao tiếp chuẩn quốc tế
- Địa chỉ: Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh
- Môn dạy: 7
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/277239/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 318439 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 19/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên dạy tốt dạy Tiếng Anh cho bạn học sinh lớp 9
- Địa chỉ: Đồng Nguyên - Từ Sơn - Bắc Ninh
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318366 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 14/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vo Cuong Ba. Ninh
- Môn dạy: Tieng Anh Lop 3
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287833 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 07/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Trình độ Đại học, giáo viên tâm lý, chuyên môn tốt.
- Địa chỉ: Phong Xá, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 12
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287811 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 06/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: người nước ngoài
- Địa chỉ: Từ Sơn
- Môn dạy: Tiếng Anh / 12
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277294 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 03/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Đại Phúc
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp