Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Năng khiếu âm nhạc tại TP. Quảng Ngãi, Quãng Ngãi

Mã Việc Làm: 287308
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 05/06/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Giáo viên nữ
- Địa chỉ: đường Thiên Hưng, khu đô thị Vsip
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/287308/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 287308 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 05/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ
- Địa chỉ: đường Thiên Hưng, khu đô thị Vsip
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256169 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 23/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nhà C1-3 khu tập thể CBCNV vạn tường
Địa điểm: Bình Sơn - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210803 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 13/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Sơn giang
Địa điểm: Sơn Hà - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210624 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 05/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Dao tạo nhạc công
- Địa chỉ: Ba khâm ba tơ quảng ngãi
Địa điểm: Ba Tơ - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209394 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 15/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bình châu bình sơn
Địa điểm: Ba Tơ - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp