Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình

Mã Việc Làm: 287312
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 6
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 05/06/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Ôn thi eps
- Địa chỉ: Thành phố đồng hới quảng bình
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/287312/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339492 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 05/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vạn ninh
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287654 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 25/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Quảng Trạch - Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287312 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 05/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Ôn thi eps
- Địa chỉ: Thành phố đồng hới quảng bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276550 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình - Môn dạy: Thi Tiếng Hàn Xkd 2019
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256084 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Gần chợ mới Bắc Lý
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp