Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 9 tại Tư Nghĩa, Quãng Ngãi

Mã Việc Làm: 287391
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 09/06/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Khu Dân Cư Số 8, Vạn Mỹ, Thị Trấn Sông Vệ - Môn dạy: Hóa Học, Toán, Vật Lý Lớp 9
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/287391/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 318942 Môn dạy: Toán học Lớp 8 22/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Trường Chinh
- Môn dạy: Toán Lớp 8
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318541 Môn dạy: Toán học Lớp 2 24/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Ưu tiên Nam
- Địa chỉ: Xóm 5 - Bình Thới - Bình Sơn - Quảng Ngãi
- Môn dạy: Toán Lớp 2
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 298080 Môn dạy: Toán học Lớp 6 23/07/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tổ23
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287996 Môn dạy: Toán học Lớp 2 17/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: nghiêm khắc
- Địa chỉ: Xóm 5 - Bình Thới - Bình Sơn - Quảng Ngãi
- Môn dạy: Toán Lớp 2
Địa điểm: Bình Sơn - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287511 Môn dạy: Toán học Lớp 9 17/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phan Dinh Phung Quang Ngai
- Môn dạy: Toan Lop 9
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp