Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại TP. Quảng Ngãi, Quãng Ngãi

Mã Việc Làm: 287824
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 07/07/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Hẻm 37 bích khê
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/287824/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 391340 Môn dạy: Tiếng Nhật 04/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Võ Tùng Đức Phổ Qngai
Địa điểm: Đức Phổ - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370618 Môn dạy: Tiếng Nhật 10/02/2020
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: TT Châu Ổ
Địa điểm: Bình Sơn - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360265 Môn dạy: Tiếng Nhật 04/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: nguyễn thụy
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318741 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nguyen Thuy-TPQN
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287824 Môn dạy: Tiếng Nhật 07/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hẻm 37 bích khê
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp