Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Châu Thành, Sóc Trăng

Mã Việc Làm: 287855
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 09/07/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Một khoá bao nhieu tiền vậy
- Địa chỉ: Ấp phú bình xã phú tâm huyện chau thanh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/287855/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 349881 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Không có yêu câu
- Địa chỉ: Ly Thuong Kiet
- Môn dạy: Trung
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339612 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: áp dong
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339476 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Sóc Trăng
- Môn dạy: Hoc Noi Tieng Trung Cấp Tốc
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319291 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: PHƯỜNG 9 SÓC TRĂNG
- Môn dạy: TIẾNG TRUNG
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287942 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/07/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Dạy giao tiếp đi du lịch đài Loan
- Địa chỉ: Long Phú Sóc Trăng
- Môn dạy: Tiếng Đài Loan Cấp Tốc
Địa điểm: Long Phú - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp