Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 1 tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 308232
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 03/08/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Tốt nghiệp cao dang su phạm tro len
- Địa chỉ: Kinh Bac 9 Yna Phuong Kinh Bac
- Môn dạy: Lớp 1
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/308232/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 350052 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 17/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Trình độ chuyên môn là giáo viên cấp 1
- Địa chỉ: Cầu Chùa Dận Đình Bảng
- Môn dạy: Tiếng Việt, Toán, Luyện Viết Chữ
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349976 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 10/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Có chuyên môn về giảng dạy tiểu học và luyện chữ viết
- Địa chỉ: Cầu Chùa Dận -Đình Bảng - Từ Sơn- Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt, Toán, Luyện Viết Chữ
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339573 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 10/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Võ Cường To Bắc Ninh
- Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319365 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 28/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: rèn chữ tốt
- Địa chỉ: 146 Ngô Quyền, Hòa Long, Kinh Bắc
- Môn dạy: Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308317 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 10/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu 7, Thị Cầu, Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Lớp 5
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp