Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 5 tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 308317
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/08/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Khu 7, Thị Cầu, Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Lớp 5
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/308317/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 350072 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 19/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: không yêu cầu
- Địa chỉ: Khu Đồng Quán ( Sau Toyota Bắc Ninh - Võ Cường)
- Môn dạy: Kèm Các Môn Tiểu Học ( 1 Bé Gái Lớp 2 Và 1 Bé Gái Lớp 4)
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350052 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 17/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Trình độ chuyên môn là giáo viên cấp 1
- Địa chỉ: Cầu Chùa Dận Đình Bảng
- Môn dạy: Tiếng Việt, Toán, Luyện Viết Chữ
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349976 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 10/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Có chuyên môn về giảng dạy tiểu học và luyện chữ viết
- Địa chỉ: Cầu Chùa Dận -Đình Bảng - Từ Sơn- Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt, Toán, Luyện Viết Chữ
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339573 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 10/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Võ Cường To Bắc Ninh
- Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319365 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 28/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: rèn chữ tốt
- Địa chỉ: 146 Ngô Quyền, Hòa Long, Kinh Bắc
- Môn dạy: Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp