Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Mã Việc Làm: 308335
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 11/08/2019
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/308335/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 421775 Môn dạy: Tiếng Đức 10/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp giỏi
- Địa chỉ: Rạch Giá
- Môn dạy: Tiếng Đức A 1
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360250 Môn dạy: Tiếng Đức 03/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Luyện thi B1
- Địa chỉ: Chu Văn An
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319012 Môn dạy: Tiếng Đức 28/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Cô Bắc Phường Vỉnh Bảo TP Rạch Giá Kiên Giang
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318363 Môn dạy: Tiếng Đức 14/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học bằng A 1
- Địa chỉ: phạm hùng
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308335 Môn dạy: Tiếng Đức 11/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp