Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Mã Việc Làm: 318363
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 14/08/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Học bằng A 1
- Địa chỉ: phạm hùng
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/318363/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 319012 Môn dạy: Tiếng Đức 28/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Cô Bắc Phường Vỉnh Bảo TP Rạch Giá Kiên Giang
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318363 Môn dạy: Tiếng Đức 14/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học bằng A 1
- Địa chỉ: phạm hùng
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308335 Môn dạy: Tiếng Đức 11/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256025 Môn dạy: Tiếng Đức 13/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Hoc lấy bằng A 1
- Địa chỉ: Ngô Quyền
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223105 Môn dạy: Tiếng Đức 23/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Em đang học được phân nửa a2
- Địa chỉ: Lê phụng hiểu
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp