Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 3 tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 318366
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 14/08/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Vo Cuong Ba. Ninh
- Môn dạy: Tieng Anh Lop 3
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/318366/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 319255 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 19/10/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: trình độ dai hoc phat am tot
- Địa chỉ: Thi Cầu
- Môn dạy: Lop 9 Môn Anh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319201 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 14/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Day thanh thao nghe,noi,doc,viet
- Địa chỉ: Cau Net Xa Dong Tho Yen Phong Bninh
- Môn dạy: Tieng Anh Lop4
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318929 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 21/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Ninh Xá
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318560 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 26/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Kim Bảng - Hương Mạc
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318439 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 19/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên dạy tốt dạy Tiếng Anh cho bạn học sinh lớp 9
- Địa chỉ: Đồng Nguyên - Từ Sơn - Bắc Ninh
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp