Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc tại Tiên Du, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 318500
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 22/08/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Topik4
- Địa chỉ: TT Lim Tiên Du Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/318500/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 370360 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 13/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Ko
- Địa chỉ: Khu Đô Thị Dabaco Từ Sơn
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350135 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đa cấu nam sơn quế võ
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349993 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 12/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Ngày học trao đổi
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319110 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 06/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: đường Âu Cơ phường Kinh Bắc
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318979 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 25/09/2019
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: KCN Tiên Du
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp