Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 3 tại TX. Từ Sơn, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 318560
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 26/08/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Kim Bảng - Hương Mạc
- Môn dạy: Tiếng Anh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/318560/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339611 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 12/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tốt phát âm chuẩn có
- Địa chỉ: Phương Vỹ Phường Vũ Ninh TP Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339575 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 10/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy giỏi
- Địa chỉ: Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Lớp 9 Môn Anh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319255 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 19/10/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: trình độ dai hoc phat am tot
- Địa chỉ: Thi Cầu
- Môn dạy: Lop 9 Môn Anh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319201 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 14/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Day thanh thao nghe,noi,doc,viet
- Địa chỉ: Cau Net Xa Dong Tho Yen Phong Bninh
- Môn dạy: Tieng Anh Lop4
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318929 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 21/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Ninh Xá
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp