Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Mã Việc Làm: 318600
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 30/08/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Long thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/318600/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 318600 Môn dạy: Tiếng Nhật 30/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Long thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Địa điểm: Vĩnh Lợi - Bạc Liêu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210426 Môn dạy: Tiếng Nhật 24/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phường 2, Bạc Liêu
Địa điểm: Hòa Bình - Bạc Liêu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209685 Môn dạy: Tiếng Nhật 27/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: 435,Tân Long, Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Địa điểm: Vĩnh Lợi - Bạc Liêu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172267 Môn dạy: Tiếng Nhật 28/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Đăng Kí Học Cấp Tốc
- Địa chỉ:  Ấp B thị trấn Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm: Hòa Bình - Bạc Liêu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170820 Môn dạy: Tiếng Nhật 06/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Ben Xe Bac Lieu
- Môn dạy: Tieng Nhat
Địa điểm: TP. Bạc Liêu - Bạc Liêu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp