Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 8 tại TP. Quảng Ngãi, Quãng Ngãi

Mã Việc Làm: 318942
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 22/09/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Trường Chinh
- Môn dạy: Toán Lớp 8
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/318942/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 371186 Môn dạy: Toán học Lớp 12 05/04/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy ôn thi học sinh vào khối B
- Địa chỉ: TP.Quảng Ngãi
- Môn dạy: Môn Toán, Luyện Thi Đh
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370729 Môn dạy: Toán học Lớp 12 16/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: day toán lop 12 và kỹ năng ktra dò bài các môn.
- Địa chỉ: Bùi Thi Xuân Tp Quảng Ngãi
- Môn dạy: Toán Lớp 12 Buổi Tối Và Ktra Bài Vở Các Môn
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370469 Môn dạy: Toán học Lớp 9 01/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đường Trương Định TP Quảng Ngãi
- Môn dạy: 9
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349906 Môn dạy: Toán học Lớp 9 02/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm dạy học sinh khá và kỹ năng hỗ trợ kiến thức hỏng gốc
- Địa chỉ: Thôn Bình Nam Tịnh Bình Sơn Tịnh Quảng Ngãi
- Môn dạy: Toán Lớp 9
Địa điểm: Bình Sơn - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319388 Môn dạy: Toán học Lớp 9 29/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Ăn Binh
- Môn dạy: Toán 9
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp