Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại TP. Long Xuyên, An Giang

Mã Việc Làm: 319132
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 08/10/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: chuyen luyện thi 12 va Đại hoc
- Địa chỉ: P. My Thanh, TPLX
- Môn dạy: Anh Văn
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319132/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 442084 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 10/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tận tâm
- Địa chỉ: Tân Lập Tịnh Biên An Giang
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: Tịnh Biên - An Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391318 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giỏi ngôn ngữ Thái và Anh
- Địa chỉ: Khóm Vĩnh Phước, Phường Núi Sam Thành Phố Châu Đốc An Giang
- Môn dạy: Thái Và Anh. Học Vào Buổi Sáng. 2, 4
Địa điểm: TP. Châu Đốc - An Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319337 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 25/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: TAN TAM
- Địa chỉ: HOA BINH CHO MOI ANG GIANG
- Môn dạy: TIENG ANH
Địa điểm: Chợ Mới - An Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319132 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 08/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: chuyen luyện thi 12 va Đại hoc
- Địa chỉ: P. My Thanh, TPLX
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: TP. Long Xuyên - An Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277145 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tiếng anh giao tiếp Tiếng anh B1
- Địa chỉ: An Châu, Châu Thành, An Giang
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Châu Thành - An Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp