Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Bố Trạch, Quảng Bình

Mã Việc Làm: 319237
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 18/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Đồng Trạch
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319237/alpha
LẤY THÔNG TIN NGƯỜI HỌC   Click vào đây!
ZALO 0393336026 HỖ TRỢ

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 319237 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đồng Trạch
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319120 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngu thủy bac
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318651 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Hoàn Trạch
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318428 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Quảng Bình
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308152 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hưng thủy .lệ thủy .quảng bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp