Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Bố Trạch, Quảng Bình

Mã Việc Làm: 319237
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 18/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Đồng Trạch
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319237/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 391613 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/05/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Xã đại trạch
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391480 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/05/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: 124 hữu nghị, tp đồng hới
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350074 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Bắc lý đồng hới quảng bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319237 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đồng Trạch
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319120 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngu thủy bac
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp