Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Pháp tại TP. Tuy Hòa, Phú Yên

Mã Việc Làm: 319239
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 18/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Đường mậu thân p9
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319239/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 349978 Môn dạy: Tiếng Pháp 10/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học tiền pháp đi định cư
- Địa chỉ: Nguyên tất thanh
Địa điểm: TP. Tuy Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319239 Môn dạy: Tiếng Pháp 18/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đường mậu thân p9
Địa điểm: TP. Tuy Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318963 Môn dạy: Tiếng Pháp 24/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu Phố Phước Hậu 2 Phường 9
- Môn dạy: Tiếng Pháp
Địa điểm: TP. Tuy Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210660 Môn dạy: Tiếng Pháp 07/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Võ Thị Sáu, Phường Phú Đông Thành Phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
- Môn dạy: Tiếng Pháp Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Tuy Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208607 Môn dạy: Tiếng Pháp 21/02/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: nguyễn Tất Thành f2 Thành Phố Tuy Hòa
Địa điểm: TP. Tuy Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp