Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

Mã Việc Làm: 319241
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 18/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: phường3
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319241/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339671 Môn dạy: Tiếng Đức 17/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phường3
- Môn dạy: Tiếng Dức
Địa điểm: TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319241 Môn dạy: Tiếng Đức 18/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: phường3
Địa điểm: TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255661 Môn dạy: Tiếng Đức 19/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp đọc viết
- Địa chỉ: Thanh quới long ho
Địa điểm: TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210328 Môn dạy: Tiếng Đức 19/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: GV nữ, có kinh nghiệm dạy tiếng Đức
- Địa chỉ: Thành Phố Vĩnh Long
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174964 Môn dạy: Tiếng Đức 03/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phuoc Hau
Địa điểm: Long Hồ - Vĩnh Long Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp