Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 3 tại TP. Việt Trì, Phú Thọ

Mã Việc Làm: 319243
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 18/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ:  Đường Thanh Xuân, Việt Trì, Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319243/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 391540 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 21/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 1810 Đương Hùng Vương Phường Nông Trang Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
- Môn dạy: Tieng Anh Lop 1
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371091 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 21/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Tiếng anh
- Địa chỉ: Phường Mình Phương
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370853 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 26/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tân Dân Việt Trì Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Anh 1a5
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360279 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 05/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nắm chắc kiến thức cơ bản đi sát theo từng buổi học của cháu trên lớp học hàng ngày
- Địa chỉ: Hai Bà Trưng Thọ Sơn Việt Trì Phú Thọ
- Môn dạy: Môn Tiếng Anh Lớp 7
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319243 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 18/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Đường Thanh Xuân, Việt Trì, Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp