Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại Hải Lăng, Quảng Trị

Mã Việc Làm: 319245
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 18/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Thị trấn hải lăng
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319245/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 431899 Môn dạy: Tiếng Nhật 21/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Hải Quy - Hải Lăng - Quảng Trị
Địa điểm: Hải Lăng - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339803 Môn dạy: Tiếng Nhật 25/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hà tây - triệu an - triệu phong - quảng trị
Địa điểm: Triệu Phong - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319245 Môn dạy: Tiếng Nhật 18/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thị trấn hải lăng
Địa điểm: Hải Lăng - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255703 Môn dạy: Tiếng Nhật 21/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học tiếng
- Địa chỉ: Cam hiếu
Địa điểm: Cam Lộ - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209875 Môn dạy: Tiếng Nhật 02/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hà xá triệu ái triệu phong
Địa điểm: Triệu Phong - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp