Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy IELTS 5.0 tại TP. Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã Việc Làm: 319246
Số học sinh: 4
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 18/10/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: ielts 5.5
- Địa chỉ: minh khai, ba đình tp thanh hóa
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319246/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 319246 Môn dạy: IELTS 5.0 18/10/2019
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: ielts 5.5
- Địa chỉ: minh khai, ba đình tp thanh hóa
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222831 Môn dạy: IELTS 5.0 11/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lê Hoàn
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221208 Môn dạy: IELTS 5.0 30/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phường Tào Xuyên
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208378 Môn dạy: IELTS 5.0 26/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tp thanh hoá
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207880 Môn dạy: IELTS 5.0 26/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Hoc thư 7 chủ nhât
- Địa chỉ: Nông công thanh hóa
Địa điểm: Bá Thước - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp