Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại TP. Phủ Lý, Hà Nam

Mã Việc Làm: 319247
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 19/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Đồng Du - Bình Lục - Hà Nam
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319247/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 371011 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 11/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phủ Lý, Hà Nam
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339647 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 14/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp tốt dạy dễ hiểu
- Địa chỉ: Khách Sạn Ngọc Châu Cổng Khu Công Nghiệp Đồng Văn 1
- Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339494 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 05/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: P Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339486 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 05/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thanh Châu Phuly
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319385 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 29/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Hai Bà Trưng Phủ Lý Hà Nam
- Môn dạy: Cuối Tuần
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp