Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Duy Xuyên, Quảng Nam

Mã Việc Làm: 319254
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 19/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: khối phố châu hiệp- nam phước- duy xuyên- quảng nam
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319254/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 350141 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tam thành phú Ninh Quảng Nam
Địa điểm: Phú Ninh - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339740 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Duy phu duy xuyên Quảng nam
Địa điểm: Duy Xuyên - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339708 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tam Ky Quảng nam
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339597 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam
Địa điểm: Phú Ninh - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319407 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: huỳnh thúc kháng
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp