Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 1 tại Mai Sơn, Sơn La

Mã Việc Làm: 319257
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 19/10/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Tất cả các môn tiểu học lớp 1
- Địa chỉ: Bản Nà Cang - Xã Hát Lót - Mai Sơn
- Môn dạy: Tất Cả Các Môn Tiểu Học Lớp 1
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319257/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 370870 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 27/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Bản Nà Cang Xã Hát Lót Mai Sơn Sơn La
- Môn dạy: Toán, Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: Mai Sơn - Sơn La Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370673 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 14/02/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Chữ viết đẹp và giảng theo phương pháp hiểu bài nhất
- Địa chỉ: Ngách 02- Ngõ 43- Đường 3/2- TP. Sơn La
- Môn dạy: Toán, Tiếng Việt Lớp 2 Và Lớp Vào 1
Địa điểm: TP. Sơn La - Sơn La Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370654 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 13/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Tp Sơn La
- Môn dạy: 1
Địa điểm: TP. Sơn La - Sơn La Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319257 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 19/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tất cả các môn tiểu học lớp 1
- Địa chỉ: Bản Nà Cang - Xã Hát Lót - Mai Sơn
- Môn dạy: Tất Cả Các Môn Tiểu Học Lớp 1
Địa điểm: Mai Sơn - Sơn La Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318617 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 31/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nghiem khac
- Địa chỉ: Đen Doi Tre Trai Tim Roi Goi Lai
- Môn dạy: Toan Tieng Viet
Địa điểm: TP. Sơn La - Sơn La Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp