Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Đàn Piano tại Bình Thạnh, Sài Gòn

Mã Việc Làm: 319261
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 20/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Quốc Lộ 13 Bình Thạnh
- Môn dạy: Piano
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319261/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339744 Môn dạy: Đàn Piano 21/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Quốc Lộ 13 Bình Thạnh
- Môn dạy: Piano
Địa điểm: Bình Thạnh - Sài Gòn Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319261 Môn dạy: Đàn Piano 20/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quốc Lộ 13 Bình Thạnh
- Môn dạy: Piano
Địa điểm: Bình Thạnh - Sài Gòn Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172936 Môn dạy: Đàn Piano 16/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
giáo viên
Địa điểm: Quận 7 - Sài Gòn Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 3637 Môn dạy: Đàn Piano 24/03/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: Bình Thạnh - Sài Gòn Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 3312 Môn dạy: Đàn Piano 09/03/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
Đối tượng: bé 8 tuổi
Nơi dạy: Phan Đăng Lưu
Địa điểm: Bình Thạnh - Sài Gòn Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp