Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Năng khiếu âm nhạc tại TP. Cà Mau, Cà Mau

Mã Việc Làm: 319262
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 20/10/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Không yêu cầu
- Địa chỉ: Tp Cà Mau
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319262/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 391440 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 12/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Ấp tắc biển xã viên an đông
Địa điểm: Ngọc Hiển - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370334 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 11/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học kèm
- Địa chỉ: 11 Hoàng diệu p2 to cà mau
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319262 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 20/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Không yêu cầu
- Địa chỉ: Tp Cà Mau
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287868 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 09/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Láng Cùng - Thạnh Phú - Cái Nước - Cà Mau
Địa điểm: Cái Nước - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277005 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 19/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học đêm ko học ngày.cách 2 đêm hoc 1 đêm
- Địa chỉ: Khom 7 thi tran song doc
Địa điểm: Trần Văn Thời - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp