Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Gia Lộc, Hải Dương

Mã Việc Làm: 319265
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 20/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Gia Xuyên,gia Lộc, Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Trung
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319265/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 391603 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Số nha 35 đức minh.phương thanh bình
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 381282 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/04/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thành thao tieng trung viết và giao tiếp
- Địa chỉ: Cat Hâu -hồng Hưng-gia Lộc-hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Trung Nâng Cao
Địa điểm: Gia Lộc - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371066 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tp hải dương
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370921 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Thôn hoà bình xa cổ thành huyện chí linh tỉnh Hải dương
Địa điểm: Chí Linh - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339742 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hảo thôn đồng lạc nam sách
Địa điểm: Nam Sách - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp