Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Gia Lộc, Hải Dương

Mã Việc Làm: 319265
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 20/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Gia Xuyên,gia Lộc, Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Trung
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319265/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 319265 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/10/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Gia Xuyên,gia Lộc, Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Gia Lộc - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319215 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đoàn kết- quang trung - HD
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318713 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: dạy tốt tiếng Trung giao tiếp và chuyên ngành Xuất nhập khẩu
- Địa chỉ: Thượng Dương, Nam Trung, Nam Sách
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Nam Sách - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318637 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nghe nói
- Địa chỉ: Thượng Đạt Tp Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318569 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thái Tân Nam Sách Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Nam Sách - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp