Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Cao Lãnh, Đồng Tháp

Mã Việc Làm: 319266
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 20/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Bình Trung, bình thành,thanh bình, đồng tháp
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319266/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339581 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kinh nghiem năm 3-4
- Địa chỉ: Lấp Vò .Đồng Tháp
- Môn dạy: Tieng Trung .Cấp Tốc
Địa điểm: Lấp Vò - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339577 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nói tiếng trung thành thạo
- Địa chỉ: Tp.cao Lãnh
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319266 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Bình Trung, bình thành,thanh bình, đồng tháp
Địa điểm: Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319138 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Học nhanh biết
- Địa chỉ: Thanh mỹ.tháp 10
Địa điểm: Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319071 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Thành thạo tiếng trung
- Địa chỉ: Nhà Trọ Vũ Linh, Tân Việt Hoa, Phuong 6, Tp.cao Lanh
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp