Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Mã Việc Làm: 319269
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 21/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Hẻm 96 Nguyễn tương.phuong phú thủy.
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319269/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 319269 Môn dạy: Tiếng Đức 21/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hẻm 96 Nguyễn tương.phuong phú thủy.
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318625 Môn dạy: Tiếng Đức 31/08/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học tại nhà
- Địa chỉ: Hẻm 381 Hải Thượng Lãn Ông
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318420 Môn dạy: Tiếng Đức 17/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Lê
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 288037 Môn dạy: Tiếng Đức 19/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học đễ đi du học đức
- Địa chỉ: Phú trinh, phan thiết
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287760 Môn dạy: Tiếng Đức 03/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Sau lưng xe buýt suối cát
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp