Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Mã Việc Làm: 319269
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 21/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Hẻm 96 Nguyễn tương.phuong phú thủy.
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319269/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 431856 Môn dạy: Tiếng Đức 18/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khu Phố 7 Thị Trấn Tân Nghĩa Hàm Tân Bình Thuân
- Môn dạy: Tiếng Đức Lớp A1
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349961 Môn dạy: Tiếng Đức 08/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Văn Phong,Mương Mán,Hàm Thuận Nam,Bình Thuận
Địa điểm: Hàm Thuận Nam - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319269 Môn dạy: Tiếng Đức 21/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hẻm 96 Nguyễn tương.phuong phú thủy.
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318625 Môn dạy: Tiếng Đức 31/08/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học tại nhà
- Địa chỉ: Hẻm 381 Hải Thượng Lãn Ông
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318420 Môn dạy: Tiếng Đức 17/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Lê
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp