Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy IELTS 5.0 tại Giao Thủy, Nam Định

Mã Việc Làm: 319273
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 21/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Giao thủy nam định
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319273/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 319273 Môn dạy: IELTS 5.0 21/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Giao thủy nam định
Địa điểm: Giao Thủy - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221752 Môn dạy: IELTS 5.0 24/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: mình muốn con học ielts
- Địa chỉ: Tô hiến thành, giải phóng
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84454 Môn dạy: IELTS 5.0 30/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm 12b-xuân kiên-xuân trường-nam định
Địa điểm: Xuân Trường - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 8792 Môn dạy: IELTS 5.0 10/12/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xuân kiên xuân trường Nam định
Địa điểm: Xuân Trường - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp