Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Mã Việc Làm: 319278
Số học sinh: 4
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 21/10/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Học nói giao tiếp
- Địa chỉ: Cẩm Quan cẩm Xuyên ha tỉnh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319278/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 350015 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: tp hà tĩnh
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349870 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đức lâm
Địa điểm: Đức Thọ - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319278 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/10/2019
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học nói giao tiếp
- Địa chỉ: Cẩm Quan cẩm Xuyên ha tỉnh
Địa điểm: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319161 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Cẩm Thành Cẫm Xuyên Ht
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308240 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thạch hương
Địa điểm: Thạch Hà - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp