Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

Mã Việc Làm: 319286
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 22/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Vĩnh Long
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319286/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339823 Môn dạy: Tiếng Nhật 26/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Phường 3 tpvl
Địa điểm: TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339646 Môn dạy: Tiếng Nhật 14/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Dạy giao tiếp
- Địa chỉ: Đường phó cơ điều,p3, Vĩnh Long
Địa điểm: TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319286 Môn dạy: Tiếng Nhật 22/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh Long
Địa điểm: TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318824 Môn dạy: Tiếng Nhật 15/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:Phó Cơ Điều, P3, TPVL
Địa điểm: TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318401 Môn dạy: Tiếng Nhật 16/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Ấp Vĩnh Hoà, Xã Tân Ngãi, Vĩnh Long
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp