Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 9 tại Bình Giang, Hải Dương

Mã Việc Làm: 319298
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 22/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Xa Long Xuyen Huyen Binh Giang Tinh Hai Duong
- Môn dạy: Toan
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319298/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 350067 Môn dạy: Toán học Lớp 7 18/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm.dây toán tư duy
- Địa chỉ: Ngõ 1ngoc Uyên
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349919 Môn dạy: Toán học Lớp 8 03/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có chuyên môn sâu và nhiệt tình
- Địa chỉ: Xóm Đông Xã Thanh Hải Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương
- Môn dạy: Toán Lý Hóa
Địa điểm: Thanh Hà - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339831 Môn dạy: Toán học Lớp 6 27/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: : có kỹ năng giảng dạy, nhiệt tình. chuyên môn tốt
- Địa chỉ: Phuong Thanh Bình
- Môn dạy: Môn Toán Lớp 6
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339622 Môn dạy: Toán học Lớp 12 13/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên khoa toán chuyên luyện thi đại học
- Địa chỉ: lí quốc bảo phường nhị châu
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339512 Môn dạy: Toán học Lớp 9 06/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngõ 285 Khu 12 Phường Ngọc Châu
- Môn dạy: Toán Lớp 9
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp