Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại TP. Thái Bình, Thái Bình

Mã Việc Làm: 319300
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 23/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Thái Bình
- Môn dạy: N5
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319300/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 370442 Môn dạy: Tiếng Nhật 30/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Số học viên và địa chỉ học có thể thỏa thuận
- Địa chỉ: Nam Trung, Tiền Hải Thái Bình
- Môn dạy: Tiếng Nhật Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319300 Môn dạy: Tiếng Nhật 23/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thái Bình
- Môn dạy: N5
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 288036 Môn dạy: Tiếng Nhật 19/07/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Cần học tiếng nhật ở hưng yên
- Địa chỉ: Vĩnh Xá Kim Động Hưng
- Môn dạy: Tiếng Nhật N5
Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256108 Môn dạy: Tiếng Nhật 19/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Tổ 12 phường hoàng diêu
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256086 Môn dạy: Tiếng Nhật 17/03/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Hoc buoi toi
- Địa chỉ: Thai binh
Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp