Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Mỹ thuật Luyện thi Đại học tại Lộc Hà, Hà Tĩnh

Mã Việc Làm: 319311
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 1
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 23/10/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Học vẽ chân dung, truyền thần
- Địa chỉ: Thạch bằng
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319311/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339628 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 13/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: lí tự trọng
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339623 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 13/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường Đậu Liêu
Địa điểm: TX. Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319311 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 23/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Học vẽ chân dung, truyền thần
- Địa chỉ: Thạch bằng
Địa điểm: Lộc Hà - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287909 Môn dạy: Mỹ thuật Lớp 6 12/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Vẽ cơ bản lên ky thuật cao
- Địa chỉ: Thôn Trung Nam Xã Cẩm Thành Cẩm Xuyên Hà Tĩnh
- Môn dạy: Hoạ Lớp 6
Địa điểm: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 266458 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 09/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm xuân tiến xã kỳ xuân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
Địa điểm: Kỳ Anh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp