Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Mã Việc Làm: 319313
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 23/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Phường sông trí
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319313/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 370566 Môn dạy: Tiếng Nhật 06/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Formosa Hà Tĩnh
- Môn dạy: Tiếng Nhật N5_N4
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350002 Môn dạy: Tiếng Nhật 12/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Kỹ năng thực tế
- Địa chỉ: Thạch Kênh Thạch Hà Hà Tĩnh
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Thạch Hà - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319313 Môn dạy: Tiếng Nhật 23/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường sông trí
Địa điểm: Kỳ Anh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318511 Môn dạy: Tiếng Nhật 22/08/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Cẩm Hà Cẩm Xuyên Hà Tĩnh
- Môn dạy: Tiếng Nhật Cho Người Mới Học
Địa điểm: Thạch Hà - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287446 Môn dạy: Tiếng Nhật 12/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Cẩm mỹ, cẩm xuyên, hà tĩnh
Địa điểm: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp