Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nga tại Ngô Quyền, Hải Phòng

Mã Việc Làm: 319315
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 24/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Liền Kề 1- Khu Đô Thị ICC Quán Mau- Lạch Tray
- Môn dạy: Tiếng Nga
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319315/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 319315 Môn dạy: Tiếng Nga 24/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Liền Kề 1- Khu Đô Thị ICC Quán Mau- Lạch Tray
- Môn dạy: Tiếng Nga
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319305 Môn dạy: Tiếng Nga 23/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: khu đô thị ICC Quán Mau- Lạch Tray
Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318467 Môn dạy: Tiếng Nga 20/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lê Chân, Hp
- Môn dạy: Nga
Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287946 Môn dạy: Tiếng Nga 14/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: ngõ Hàng gà phường Cát Dai
Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287686 Môn dạy: Tiếng Nga 27/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đặng Cương An Dương
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp