Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 3 tại TP. Hải Dương, Hải Dương

Mã Việc Làm: 319319
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 24/10/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Có trình độ chuyên môn phù hợp. Tạo môi trường học vui vẻ và chất lượng
- Địa chỉ: Thanh Bình - Hải Dương
- Môn dạy: Toán -Tiếng Anh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319319/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 349945 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 05/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kèm để học hiểu vì con học rất kém môn tiếng anh
- Địa chỉ: Phố Đồng Niên
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339645 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 14/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cẩm Phúc,cẩm Giàng , Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh,lớp 4
Địa điểm: Cẩm Giàng - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319400 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 30/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cẩm Phúc,cẩm Giàng , Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh,lớp 4
Địa điểm: Cẩm Giàng - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319319 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 24/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có trình độ chuyên môn phù hợp. Tạo môi trường học vui vẻ và chất lượng
- Địa chỉ: Thanh Bình - Hải Dương
- Môn dạy: Toán -Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318967 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 24/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đưc Minh Thanh Bình 
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp