Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 8 tại TP. Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã Việc Làm: 319323
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 24/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Khu nhà ở xã hội. Phường quảng hưng
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319323/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 370817 Môn dạy: Toán học Lớp 7 24/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tp Thanh Hóa
- Môn dạy: Toán 7
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370579 Môn dạy: Toán học Lớp 7 07/02/2020
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Phuong Quang Tien
- Môn dạy: Toan 7
Địa điểm: TX. Sầm Sơn - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339457 Môn dạy: Toán học Lớp 6 03/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên giỏi
- Địa chỉ: Phố Tây Ga-Phường Phú Sơn
- Môn dạy: 6
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319323 Môn dạy: Toán học Lớp 8 24/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu nhà ở xã hội. Phường quảng hưng
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318835 Môn dạy: Toán học Lớp 6 15/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Chuyên môn
- Địa chỉ: Nguyễn Công Trứ Phường Đông Sơn
- Môn dạy: Toán Anh 6
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp