Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Mã Việc Làm: 319327
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 24/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: minh lý minh lập đồng hỷ tn
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319327/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 350066 Môn dạy: Tiếng Đức 18/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Số 354 Đường Lý Nam Đế, P. Đồng Tiến
Địa điểm: Phổ Yên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319327 Môn dạy: Tiếng Đức 24/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: minh lý minh lập đồng hỷ tn
Địa điểm: Đồng Hỷ - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318809 Môn dạy: Tiếng Đức 14/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học tại nhà
- Địa chỉ: Cho samxung
Địa điểm: Phổ Yên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287385 Môn dạy: Tiếng Đức 09/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thịnh Đán
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276766 Môn dạy: Tiếng Đức 04/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, P Đồng Quang
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp