Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 5 tại TP. Thái Bình, Thái Bình

Mã Việc Làm: 319349
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 26/10/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Sv có kinh nghiệm dậy lớp 5
- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo TP Thái Bình
- Môn dạy: Toán, Tiếng Anh Lớp 5
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319349/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 319349 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 26/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sv có kinh nghiệm dậy lớp 5
- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo TP Thái Bình
- Môn dạy: Toán, Tiếng Anh Lớp 5
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319302 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 23/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nghiêm khắc trong khi dạy Dạy các môn học lớp 4 Có kỹ năng và phương pháp dạy
- Địa chỉ: Tổ 5 Phường Hoàng Diệu - Thành Phố Thái Bình
- Môn dạy: Lớp 4
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319203 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 15/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Tiếng trung thương mại
- Địa chỉ: Thị Trấn Đông Hưng Thái Bình
- Môn dạy: 1
Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308280 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 07/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: GV nữ lâu năm
- Địa chỉ: Phố Lý Bôn
- Môn dạy: Lớp 5
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287369 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 08/06/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Trung An
- Môn dạy: Tiếng Việt + Toán 2
Địa điểm: Vũ Thư - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp