Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TP. Bắc Giang, Bắc Giang

Mã Việc Làm: 319350
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 26/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Hiệp Hoà Bắc Giang
- Môn dạy: Học Tiếng Trung
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319350/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339775 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Quang Châu
- Môn dạy: Học Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339514 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Dạy nói, đọc viết, phát âm tốt và dạy từ mói
- Địa chỉ: Thôn Trung - Nội Hoàng - Yên Dũng - Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339493 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Việt Yên. Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339454 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/11/2019
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Xương Giang ,Bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339441 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tân liễu - Yên Dũng - Bắc Giang
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp