Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 8 tại Đức Hòa, Long An

Mã Việc Làm: 319357
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 27/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hải Sơn, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319357/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 319357 Môn dạy: Toán học Lớp 8 27/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hải Sơn, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Địa điểm: Đức Hòa - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318865 Môn dạy: Toán học Lớp 4 17/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Toan voi tieng viet
- Địa chỉ: ap binh ta duc hoa ha duc hoa long an
Địa điểm: Đức Huệ - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318816 Môn dạy: Toán học Lớp 12 14/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gioi, có kha nang luyện 12 va Dai hoc
- Địa chỉ: Lo B KDC Thu Thua
- Môn dạy: Toan 12
Địa điểm: Thủ Thừa - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318756 Môn dạy: Toán học Lớp 4 10/09/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy tốt
- Địa chỉ: Sương Nguyệt Anh-p4
- Môn dạy: Toán Lớp 4 Và 5
Địa điểm: TP. Tân An - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276607 Môn dạy: Toán học Lớp 11 21/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: toán 11
- Địa chỉ: Quốc Lộ 1,p5
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: TP. Tân An - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp