Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại TP. Cam Ranh, Khánh Hoà

Mã Việc Làm: 319362
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 27/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Cam Thuan
- Môn dạy: Tieng Anh Giao Tiếp
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319362/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 370653 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 12/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: có thể thời gian học lúc rảnh
- Địa chỉ: 99/19 trường sơn vĩnh trường
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319362 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cam Thuan
- Môn dạy: Tieng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318855 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 16/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn , dạy nhiệt tình , dạy chuyên môn giao tiếp về chuyên ngành phục vụ hành khách ( sân bay )
- Địa chỉ: Mỹ Ca , Cam Nghĩa , Cam Ranh , Khánh Hòa
- Môn dạy: ANH VĂN GIAO TIẾP
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318425 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 18/08/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Mỹ Cả Cam Ranh
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308288 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 08/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh Thái, nha trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp