Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại Yên Khánh, Ninh Bình

Mã Việc Làm: 319364
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 28/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Phố 1. Thị Trấn Yên Ninh. Yên Khánh. Ninh Bình - Môn dạy: Tiếng Đức
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319364/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 319364 Môn dạy: Tiếng Đức 28/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phố 1. Thị Trấn Yên Ninh. Yên Khánh. Ninh Bình - Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Yên Khánh - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277170 Môn dạy: Tiếng Đức 28/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Phố phúc thịnh ,phường phức thành, tp ninh bình
Địa điểm: TP. Ninh Bình - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223278 Môn dạy: Tiếng Đức 31/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chứng chỉ quốc tế - Địa chỉ: Khánh Tân Ninh Khánh TP Ninh Bình - Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Ninh Bình - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221832 Môn dạy: Tiếng Đức 28/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khánh cư - yên khánh - ninh bình
Địa điểm: Yên Khánh - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210606 Môn dạy: Tiếng Đức 04/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: khánh vân
Địa điểm: Yên Khánh - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp