Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 11 tại Nghi Lộc, Nghệ An

Mã Việc Làm: 319367
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 28/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Xóm 5nghi Tiến Nghi Lộc Nghệ An
- Môn dạy: Toán
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319367/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339667 Môn dạy: Toán học Lớp 9 16/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quynhf Bảng Quỳnh Lưu Nghệ An
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: Quỳnh Lưu - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319367 Môn dạy: Toán học Lớp 11 28/10/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm 5nghi Tiến Nghi Lộc Nghệ An
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: Nghi Lộc - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318870 Môn dạy: Toán học Lớp 12 17/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xóm 1 Hùng Sơn
- Môn dạy: Toán 12
Địa điểm: Anh Sơn - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287816 Môn dạy: Toán học Lớp 7 06/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bến Thủy
- Môn dạy: Toán Lớp 7
Địa điểm: TP. Vinh - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287379 Môn dạy: Toán học Lớp 6 08/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy tốt
- Địa chỉ: Xóm 6 Xã Nghi Liên
- Môn dạy: Môn Toán Lớp 6
Địa điểm: TP. Vinh - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp