Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 11 tại Nghi Lộc, Nghệ An

Mã Việc Làm: 319367
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 28/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Xóm 5nghi Tiến Nghi Lộc Nghệ An
- Môn dạy: Toán
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319367/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 370520 Môn dạy: Toán học Lớp 11 03/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường Trường Thi-Vinh
- Môn dạy: Toán Lớp 11
Địa điểm: TP. Vinh - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370350 Môn dạy: Toán học Lớp 2 13/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh vien
- Địa chỉ: Ngõ 6 Đường Tạ Quang Bửu Vinh Nghệ An
- Môn dạy: Toán Lớp 2
Địa điểm: TP. Vinh - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360287 Môn dạy: Toán học Lớp 6 06/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tôi cần gia sư cho cháu
- Địa chỉ: Nghệ An
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: TP. Vinh - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339667 Môn dạy: Toán học Lớp 9 16/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quynhf Bảng Quỳnh Lưu Nghệ An
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: Quỳnh Lưu - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319367 Môn dạy: Toán học Lớp 11 28/10/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm 5nghi Tiến Nghi Lộc Nghệ An
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: Nghi Lộc - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp